May 27 2020 01:05:41
Nawigacja
· Aktualności
· OSP Tuszyn
· Historia
· Zarząd OSP
· MDP
· ICEO
· Sala OSP
· Linki
· Galeria
· Nowa Galeria
· Filmy
· Kontakt
· NFOŚiGW
· WFOŚiGW
Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe

Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe - celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) uruchomił 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju w tym również w Tuszynie. Korzystanie z Centrów umożliwia korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.

Projekt „Internetowe centra edukacyjno – oświatowe na wsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a
Wygenerowano w sekund: 0.01 435,467 Unikalnych wizyt