May 27 2020 01:33:01
Nawigacja
· Aktualności
· OSP Tuszyn
· Historia
· Zarząd OSP
· MDP
· ICEO
· Sala OSP
· Linki
· Galeria
· Nowa Galeria
· Filmy
· Kontakt
· NFOŚiGW
· WFOŚiGW
Historia Straży Ogniowej w Tuszynie

125 lat temu, w 1884 roku mieszkańcy ówczesnego Tuszyna postanowili reaktywować działalność Straży Ogniowej. W kilku wiekowej historii Tuszyna istnieje cały szereg niejasności i faktów historycznych okrytych wieczną tajemnicą, które nigdy nie ujrzą światła dziennego i nigdy nie dociekniemy prawdy. Przyczyn jest wiele. Najpoważniejsza z nich to brak słowa pisanego z tamtego okresu, brak dokumentów pisanych którymi można potwierdzić fakty. Na potwierdzenie tego zagadnienia powracam do Komisji Dobrego Porządku, która działała w XVIII i XIX wieku i w jednym jej dokumencie inwentaryzacyjnym miasteczka istnieje zapis cytuję: "Tuszyn składał się z dwóch rynków: starego i nowego urzędu magistratu, poczty, apteki, szkoły elementarnej, remizy strażackiej, kościoła, bużnicy, i szpitala żydowskiego." Dokument ten pochodzi z 1870 r. i mówi, że w Tuszynie była remiza strażacka. Wniosek wysuwa się oczywisty, że skoro w 1870 roku istniała remiza strażacka, to iks lat wcześniej musiano zorganizować Straż Ogniową (taką nazwę nosiła dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna), która wybudowała wyżej omawianą remizę. Jednak brak jakichkolwiek dokumentów uniemożliwia ustalenie daty powstania Straży Ogniowej, jej, założycieli, kierownictwa oraz wyposażenia jakim wówczas dysponowano.

Mijają lata, a o Straży Ogniowej nie ukazuje się żaden dokument, aż wreszcie w wydawnictwie Józefa Litwina ukazuje się książka pióra ks. Stanisława Muznerowskiego pt. "Tuszyn w ziemi piotrkowskiej", w której autor podaje na stronie 31 cytuję: "Instytucje społeczne. Do tych przede wszystkim zaliczyć trzeba Straż Ogniową założoną w 1884 roku, która wówczas liczyła 130 członków czynnych. Nie długo jednak istniała, jako nie zalegalizowaną rozwiązał naczelnik powiatu łódzkiego. Po kilku latach powołał ją do życia pełniący tutaj zaszczytne obowiązki lekarza dr Stanisław Skalski. Jego to zabiegom i staraniom zawdzięczając mamy zalegalizowaną w dniu 28 marca 1902 roku. Liczy obecnie 100 członków czynnych zaopatrzonych we wszystkie rekwizyty pożarne. Dzięki też energicznemu Zarządowi straży w ubiegłym roku zorganizowana orkiestra strażacka, zostająca pod kierunkiem p. Stefana Krysińskiego-miejscowego organisty” Na podstawie tego zapisu, przyjęto oficjalna datę rok 1884, rokiem w którym powstała Straż Ogniowa w Tuszynie. W okresie carskiej okupacji Straż Ogniowa była stowarzyszeniem nie mającym wyłącznie charakteru obrony mienia obywateli przed pożarami, ale była to organizacja o znaczeniu politycznym, mającą na celu pracę patriotyczna prowadzoną konspiracyjnie, skupiającą w swoich szeregach całą inteligencję miasteczka i co światlejszych mieszkańców. Straż Ogniowa w Tuszynie oficjalnie została rozwiązana, ale członkowie pozostali działając w dalszym ciągu w konspiracji, aż do 28 marca 1902 roku.

Z chwilą zalegalizowania jednostki Straży Ogniowej, do którego przyczynił się Stanisław Skalski, zostaje oficjalnie zarząd straży, którego Prezesem zostaje sędzia Czesław Westerski, Naczelnikiem jednostki Władysław Zwierzyński. W tym czasie następuje dynamiczny rozwój jednostki Straży Ogniowej. Dysponuje ona już rekwizytowym wozem parokonnym, beczkowozem, sikawką ręczną, drabiną, innym drobnym sprzętem do zwalczania pożarów. Poza niezbędnym sprzętem pożarniczym członkowie posiadali umundurowanie składające się z czapki, marynarki, pasa bojowego i kasku. W dowód energicznego działania zarządu w ślad za zorganizowaniem orkiestry dętej , w 1903 roku ufundowano nowy sztandar jednostce Straży Ogniowej . Sztandar ten ufundowany i przekazany Straży Ogniowej stanowił nie tylko wyróżnienie jednostki, ale stał się symbolem polskości i drogowskazem działania całej społeczności Tuszyńskiej na przekór znienawidzonej tyranii.

W latach 1910-1911 zorganizowano dętą orkiestrę strażacka.

W 1916roku przy pomocy społeczeństwa Tuszyńskiego zakupiono halę pofabryczną przy ul Tysiąclecia i zamieniono na salę widowiskowa, natomiast sprzęt był przechowywany w drewnianej strażnicy przy ul. Zwierzyńskiego.

W lutym 1945 członkowie straży , którzy przeżyli zawieruchę wojenna rozpoczęli od nowa organizować straż pożarna.

W 1947 r. Zarząd OSP podejmuje decyzję odbudowy zaginionego sztandaru i kupna samochodu bojowego dla jednostki. Przy pomocy władz polityczno-administracyjnych i całego społeczeństwa Tuszyńskiego nowy sztandar ufundowano i w dniu 20 czerwca 1948r. przekazano jednostce. Natomiast we wrześniu 1949r. dokonano zakupu samochodu marki „Jemes”

W 1970 roku wybudowano budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami biurowymi.
W 1977 podjęto uchwałę o rozbudowie strażnicy.

W 1979 roku w 95 rocznice powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru i oddania do użytku nowo dobudowanej części strażnicy.
Sztandar jednostki zostaje odznaczony „ odznaką Zasłużony dla Województwa Piotrkowskiego”.

A za 1983 rok Wojewódzka Komisja przyznaje jednostce I miejsce we współzawodnictwie w skali województwa piotrkowskiego.

W 1984 roku obchodziliśmy jubileusz 100- lecia powstania Straży Pożarnej w Tuszynie. Na pamiątkę tej rocznicy dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej” 1884-1984 Pomnym na chwałę – Przyszłym do refleksji. W setna rocznice powstania straży ogniowej w Tuszynie. W dowód zasług społeczeństwo miasta Tuszyna. Tuszyn 1984 jednostka OSP Tuszyn”; a sztandar jednostki odznaczony został „Złotym Znakiem Związku”.

Natomiast 13 stycznia 1985r. podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy. 2 października 1988 zorganizowano uroczystość otwarcia i oddania do użytku. Czas budowy wyniósł 17 miesięcy i 7 dni. W dniu 7 kwietnia 1995 roku w jednostce OSP odbyło się uroczyste podpisanie włączenia jednostek z terenu Piotrkowa Trybunalskiego do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na uroczystość przybyli Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej z terenu województwa Piotrkowskiego, Komendy Wojewódzkie, Rejonowe jak również Burmistrzowie i Wójtowie gmin, z których włączono jednostki do K.S.R.G.

OSP Tuszyn liczy 63 czynnych strażaków i 135 wspierających. Rocznie obsługuje około 250 zdarzeń, z czego ok. 50% to wyjazdy do wypadków i kolizji drogowych na drodze krajowej nr1; pozostałe to pożary i inne miejscowe zagrożenia na terenie miasta i gminy Tuszyn. Przy OSP działają trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, jedna chłopców, która dwukrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski rozgrywanych według regulaminu CTiF i dwie dziewcząt. OSP Tuszyn posiada remizę z dziesięcioma miejscami garażowymi oraz 5wozów bojowych: Star Man, Star 244, Jelcz, Podnośnik SH 18, Lublin. Dysponujemy salą widowiskowo-bankietową mogąca pomieścić 200 osób oraz salą konferencyjno- dydaktyczna, w której funkcjonuje m. in. ośrodek szkolenia kierowców. Od 2008 r. w wydzielonym pomieszczeniu remizy funkcjonuje doskonale wyposażone internetowe centrum edukacyjno oświatowe.

Od 1 stycznia 2004 w ramach Centrum Powiadamiania Ratunkowego stacjonuje u nas zespół Ratownictwa Medycznego R4.

W 2003 roku przyjmując propozycję Komendanta Powiatowego PSP dh Włodzimierza Zawiszy gościliśmy przedstawicieli OSP Mścice na czele z dh Czesławem Szczurem. Od tego czasu wspólne inicjatywy zaowocowały rozszerzeniem naszych kontaktów na współpracę z DHZ Sucha Hora, Brezevica, OSP Ząb, OSP Straszewo, OSP Skuły, Smokov- Czechy, Stein- Holandia. Natomiast niedawno gościliśmy przedstawicieli holenderskiej fundacji z Driel- Holandia.

Jednostka nasza na przestrzeni swej działalności brała i bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach miasta i gminy, województwa i powiatu, a nasi członkowie biorą bezpośredni udział w pracach samorządowych i związkowych wszystkich szczebli. Tak jak do tej pory wypełnialiśmy przypisane nam zadania tak i obecnie stoimy na straży mienia obywateli spiesząc z pomocą wszędzie tam gdzie potrzebny jest nasz sprzęt i nasze ręce.
Wygenerowano w sekund: 0.04 435,479 Unikalnych wizyt