Ogłoszenie o zamówieniu
Dodane przez l_wymyslowski dnia May 06 2020 15:21:42
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Tuszyn.


Ogłoszenie o zamówieniu.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.


Załączniki nr 1a - wymagania techniczne.


Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.


Załącznik nr 3 - JEDZ.


Załącznik nr 3a - instrukcja JEDZ.


Załącznik nr 9 - wzór umowy.


Załącznik - identyfikator postępowania.


Pliki do pobrania.


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.