Ogłoszenie o zamówieniu
Dodane przez l_wymyslowski dnia July 20 2018 22:04:27
Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Tuszyn.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja z otwarcia ofert.Ogłoszenie o zamówieniu.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.


Załączniki nr 2-5.


Załącznik nr 6.


Załącznik nr 7 - wzór umowy.


Pytania i odpowiedzi do przetargu.